close

מכונות שטיפה

מכונות שטיפה לניקוי עד 2000 מ"ר

דגם VISPA 35

דגם VISPA 35

COMAC איטליה

מכונה לקרצוף,שטיפה וייבוש רצפות מתוצרת COMAC  איטליה

המכונה מופעלת ע”י מצברי ג’ל המספקים כ שעתיים עבודה ומיועדת לכל סוגי הריצוף .

הספק עבודה 1050 מ”ר/שעה.

המכונה בעלת מערכת הפעלה קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מברשת:  350 מ”מ

רוחב מגב: 440 מ”מ

מיכל מים נקיים: 10 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 10 ליטר

דגם ANTEA50

דגם ANTEA50

COMAC איטליה

המכונה מופעלת באמצעות מצברי ג’ל המספקים כ 3  שעות עבודה ומיועדת לכל סוגי הריצוף .

הספק עבודה 1500 מ”ר/שעה.

המכונה בעלת הפעלה קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מגב: 71 ס”מ .

רוחב מברשת: 51 ס”מ

מיכל מים נקיים: 40 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 60 ליטר

דגם ABILA 20

דגם ABILA 20

COMAC איטליה

המכונה מופעלת באמצעות מצברי ג’ל המספקים כ 3  שעות עבודה ומיועדת לכל סוגי הריצוף .

הספק עבודה 1750 מ”ר/שעה

המכונה בנויה בצורה נוחה וקלה להפעלה לכל משתמש

תא המצברים מרווח וקל מאד להגיע אליו

רוחב מגב: 76 ס”מ .

רוחב מברשת: 50 ס”מ

מיכל מים נקיים: 33 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 40 ליטר

מכונות שטיפה לניקוי עד 3000 מ"ר

דגם VERSA 65

דגם VERSA 65

COMAC איטליה

המכונה מופעלת באמצעות מצברי ג’ל המספקים כ 3  שעות עבודה ומיועדת לכל סוגי הריצוף .

הספק עבודה כ 2295 מ”ר/שעה.

המכונה בעלת הפעלה קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מגב: 80 ס”מ .

רוחב קרצוף: 65 ס”מ

מיכל מים נקיים: 62 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 66 ליטר

דגם T300

דגם T300

TENNANT הולנד

מיועדת לעבודה רצופה וחזקה לאורך שנים , מותאמת למקומות צרים.

המכונה מופעלת ע”י מצברים המספקים כ 3שעות עבודה

הספק ניקוי 2200   מ”ר/שעה

המכונה קלה ונוחה לשימוש לכל מפעיל

רוחב מברשת: 51 ס”מ

רוחב מגב: 77 ס”מ

מיכל מים נקיים: 40 ליטר

מיכל מים מלוכלכים:  57 ליטר

מכונות שטיפה לניקוי עד 5000 מ"ר

דגם T500E

דגם T500E

TENNANT הולנד

מיועדת לעבודה רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד

המכונה מופעלת ע”י מצברים המספקים כ 4שעות עבודה בעלת מערכת הסעה ועצירה חשמלית.

הספק ניקוי  2800 מ”ר/שעה.

המכונה קלה ונוחה לשימוש לכל מפעיל.

רוחב מברשת:  61  ס”מ   2 מברשות

רוחב מגב: 91 ס”מ

מיכל מים נקיים: 85 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 102 ליטר

 

דגם INNOVA 65

דגם INNOVA 65

COMAC איטליה

מכונה רכובה מיועדת לעבודה רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד.

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ- 5 שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי: כ 3900 מ”ר/שעה

רוחב מברשת:  680 מ”מ (2 מברשות )

רוחב מגב: 970 מ”מ

מיכל מים נקיים: 110 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 125 ליטר

דגם SC3500

דגם SC3500

NILFISK

מכונה רכובה מיועדת לעבודה  רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד.

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ 5 שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי כ   4260 מ”ר בשעה

מבנה אגרונומי שמתאים לעבודה בחללים גדולים בשטחם אך צפופים  .

רוחב מברשת: 71 ס”מ   ( 2 מברשות)

רוחב מגב: 105 ס”מ

מיכל מים נקיים: 110 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 110 ליטר

מכונות שטיפה לניקוי עד 8000 מ"ר

 דגם T7

דגם T7

TENNANT הולנד

מכונה רכובה מיועדת לעבודה  רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד.

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ 5 שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי כ 5200 מ”ר בשעה.

המכונה בעלת מערכת הפעלה קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מגב: 1000 מ”מ

רוחב מברשת: 810 מ”מ (2 מברשות)

מכלי מים נקיים: 110 ליטר

מכלי מים מלוכלכים:  110 ליטר

דגם BR755

דגם BR755

NILFISK ארה"ב

מכונה רכובה מיועדת לעבודה  רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד.

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ 4.5 שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי כ   4500 מ”ר בשעה.

המכונה בעלת מערכת הפעלה  קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מגב: 71 ס”מ

מברשת מברשת: 710 מ”מ (2 מברשות)

 נפח מיכל מים נקיים:  106 ליטר

מלוכלכים:  106 ליטר

מכונות שטיפה לניקוי עד 15000 מ"ר

דגם C85

דגם C85

מכונה רכובה מיועדת לעבודה  רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד.

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ5  שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי כ 6800 מ”ר /שעה.

המכונה בעלת מערכת הפעלה  קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מברשת:  850 מ”מ (2 מברשות)

רוחב מגב: 1150 מ”מ

מיכל מים נקיים: 180 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 180 ליטר

דגם T12

דגם T12

TENNANT הולנד

מכונה רכובה מיועדת לעבודה  רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד.

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ 6  שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי  כ 5000 מ”ר /שעה.

המכונה בעלת מערכת הפעלה  קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מברשת: 810 מ”מ (_2 מברשות)

רוחב מגב: 990 מ”מ

מיכל מים נקיים: 132 ליטר

מיכל מים מלוכלכים: 163 ליטר

מכונות שטיפה לניקוי עד 25000 מ"ר

דגם CS6500 1100S

דגם CS6500 1100S

NILFISK ארה"ב

מכונה רכובה מיועדת לעבודה  רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד

מתאימה לניקוי חניונים

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ 6 שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי כ   6000-9000 מ”ר /שעה

המכונה בעלת מערכת הפעלה  קלה ונוחה לכל משתמש

רוחב מברשת: 101 ס”מ (2 מברשות )

רוחב מגב: 120 ס”מ

נפח מיכל מים נקיים: 265 ליטר

נפח מיכל מים מלוכלכים: 265 ליטר

דגם CS6500 1300D

דגם CS6500 1300D

NILFISK ארה"ב

מכונה רכובה מיועדת לעבודה  רצופה וחזקה לאורך שנים גם במקומות קשים מאד

מתאימה לניקוי חניונים

המכונה מופעלת באמצעות מצברים המספקים כ10 שעות עבודה  ומיועדת לכל סוגי הריצוף

הספק ניקוי כ   8190-11700 מ”ר

המכונה בעלת מערכת הפעלה קלה ונוחה לכל משתמש

רוח מברשת:130 ס”מ (3 מברשות)

רוחב מגב: 145ס”מ

נפח מיכל מים נקיים: 265 ליטר

נפח מיכל מים מלוכלכים: 265 ליטר

דגם T20

דגם T20

TENNANT הולנד

מכונה רכובה המופעלת ע”י מנוע דיזל תוצרת קובוטה

הספק KW 28 , 4 צילינדר 37.5 כ”ס.

המכונה מופעלת ע”י מערכת הידראולית ללא רצועות (חזק  במיוחד)

*ניתן לקבל מכונה על מצברים

רוחב מברשות: 107 ס”מ (3 מברשות)

מיכל מים נקיים: 303 ליטר.

מיכל מים מלוכלכים: 360 ליטר.

פתרונות לתחומים נוספים

יש לכם שאלה אלינו?

אתם מתלבטים לגבי המיכשור המתאים לכם ביותר?

אתם רוצים לדעת מה הפתרון שיש לנו עבורכם?

השאירו פרטים והצוות המקצועי שלנו ישמח להדריך אתכם